Hana Colakovic og Michelle Sæther i Svippin

Tok sats og startet sitt eget selskap

Noen studenter satser alt på egne ideer og grunderlivet. Det ligger mye arbeid og tankevirksomhet bak en sånn avgjørelse, og en er ikke prisgitt at det blir en suksess. Hva er det som driver de som velger denne veien og hvordan jobber man frem et selskap som student?

På Media City Bergen møter vi Hana Colakovic og Michelle Sæther, gründerne bak selskapet og mobilappen Svippin. De to startet selskapet i 2019, mye takket være midler fra Norsk Forskningsråd og Innovasjon Norge, og rådgivende støtte fra både studiested og VIS.

Hana er daglig leder i Svippin. Som studiebakgrunn har hun en bachelor i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Bergen (nå HVL) og en master i Innovasjon og ledelse fra HVL. Hun startet Bergen Boblefotball for 4 år siden, og er eier og daglig leder der. 

Michelle er teknisk ansvarlig i selskapet. Hun har en bachelor i Dataingeniør og en master i Innovasjon og Entreprenørskap fra Høgskolen på Vestlandet. 

Begge to har utveksling fra Rice University i Houston, Texas hvor de gikk på Gründerskolen. 

Begynte som en bacheloroppgave

Hvordan en ide blir satt ut i livet og realisert, starter alltid et sted. For Svippin begynte det hele med en bacheloroppgave. 

- Det var en veldig lang prosess, men det begynte som en bacheloroppgave da jeg gikk på dataingeniør, sier Michelle. 

Med to andre medstudenter laget de et motivasjonsspill for VGS-elever. De spillelementene som fungerte best, tok de videre inn i appen, såkalt gameification. Gjennom masteren og ulike støtteordninger, fikk de god hjelp til å videreutvikle ideen og et helt nytt konsept. Sammen med Hana og Pål Vårdal Gjerde - utvikleren i teamet, kunne de etter hvert søke forskningsrådet om penger til oppstart. 

Svippin er blitt en applikasjon som oppfordrer til økt bruk av byen eller området en er i. Helt konkret vises et kart med pins, og hver pin er knyttet til en lokal aktør som f.eks en kafe. Ved å besøke denne kafeen får du poeng i appen som du senere kan bruke på tilbud og rabatter. 

- Poenget med applikasjonen er å skape noe som viser brukerne de gode, lokale opplevelsene uansett hvilken by man befinner seg i - både i nåtid og fremtid.  

Hana nevner bærekraft som en viktig forutsetning for appen. Bærekraft i form av å bruke byen og det den har å tilby, med tanke på trusselen om butikkdød og at flere handler på nett. 

- Det er et internt økosystem i appen. De som bruker appen og bedriftene får noe igjen for dette. Når du svipper innom ulike Pins på kartet får du poeng som igjen gir deg rabatterte goder. Dette gjør at når du opplever byen din så tjener du deg opp poeng som gjør at du kan oppleve enda mer. Det er en vinn-vinn situasjon. 

Hana og Michelle gikk begge to Grunderskolen ved Rice University i Houston, Texas i forbindelse med utveksling. Både utveksling og grunderskolen var med å legge grunnlaget for oppstarten. 

- Gjennom Gründerskolen fikk vi direkte erfaring med å drive et tech-grunderselskap, både gjennom å jobbe i en tech-startup i Houston, Texas, samt delta på intensiv undervisning som omhandlet alle apsekter i grundervirksomheten - alt fra ide til markedsføring til exit-strategier. Vi fikk også erfare og se mange av "fellene" man kan gå i som et ungt selskap, noe som også har vært avgjørende for hvordan vi har valgt å jobbe.

Under studietiden kunne de innpasse prosjektet i skolearbeidet og fikk mye støtte fra ledelsen ved HVL. Ved å knytte til seg et nettverk av ulike aktører, fikk de den støtten og veiledningen de trengte for å kunne realisere prosjektet.

STUD-ENT er forskningsrådets nasjonale konkurransearena for studenter som ønsker å søke midler til utvikling av sin forretningside. Prosjektsøknader må knyttes til ideer som har kommet frem under studier med lovende resultater fra egen forskning eller gjennom kunnskap studenter har fått gjennom studiet. 

Få ideen din ut i verden

Å starte opp for seg selv når man er student kan virke skremmende for mange og gjør at de ikke tør satse. Hva må en tenke på når en sitter der og har en potensiell knallgod ide? 

- Bruk nettverket ditt og ikke sitt alene med ideen din. Gå ut og snakk med kunden, er begges soleklare råd. 

Hana er tydelig på at både studiestedet ved HVL, Mohn senteret ved HVL og VIS har vært avgjørende for deres oppstart. I tillegg var de tilknyttet STUD-ENT, forskningsrådets nasjonale konkurransearena for studenter. 

På HVL vant de innovasjonsprisen. De var også del av grunderhub i regi av VIS og sparebanken SR i 2019 når de skrev master. Her fikk de full uttelling og vant grunderhubprisen. Men selv om de har hatt en formidabel start med pengestøtter, understreker de begge at det ligger mye arbeid bak. 

- Det er ikke til å legge skjul på at det er mye jobbing. Men læringskurven er bratt og en får uttelling for det

Men de er tydelige på at det er viktig å ha en balanse i arbeidslivet. En skal fungere som menneske også, selv om en må ofre noe for å oppnå sine mål.  

På spørsmål om de har møtt på noen hindringer underveis, er det ganske opplagt at pandemien som kom globalt i 2020 ble en kraftig brems. For hva gjør man med et selskap som oppfordrer til å møtes fysisk i en verden hvor dette må begrenses? Hana er klar på hvordan de ser på en slik utfordring. 

- Som gründer er man avhengig av å kunne være tilpasningsdyktig og tenke på nye muligheter når utfordringer oppstår. Teknologien vår er god, og selv om det tiltenkte bruksområdet for applikasjonen nå ikke er best mulig, kan teknologien utvikles og føres videre i nye retninger. Man kan ikke alltid kontrollere omgivelsene sine, og da er det viktig å være bevisst på at det er hvordan man håndterer disse utfordringene som definerer selskapets situasjon.

Men alt i alt har det ikke vært de store hindringene for oppstart, og selskapet har utviklet seg jevnt og trutt. Selskapet har tilegnet seg god oppmerksomhet og gjennomført en vellykket pilottest i samarbeid med Os Sentrumsforening, og i forkant av Covid-19 var de klar for nasjonal lansering med flere store aktører i kundeporteføljen. Nå videreutvikles teknologien gjennom nye strategier og muligheter.

VIS (Vestlandets Innovasjonsselskap) fungerer som en støttespiller og rådgiver for studenter som vil starte opp eget og som er tilknyttet UiB, NHH eller HVL. Her kan du leie kontorplass og samtidig få gode råd og hjelp i oppstartsfasen med eget selskap. 

 

Vær deg selv

For mange handler gründerdrømmen om å starte opp for seg selv og at det er noe en selv har bygget opp, noe en selv utvikler. Dette gjelder også for Svippin.  

- Vi har skapt vår egen arbeidsplass, både for oss og for andre mennesker. Friheten til å definere i hvilken retning vi vil gå er verdt arbeidet. Det er vår egen gevinst og vår egen reise.

De har full respekt for de som velger den andre veien, med fast jobb og trygg inntekt. Men for dem handlet det om en slags selvrealisering og selvutvikling. 

- Det handler om å representere seg selv og sitt selskap, ingen andre. Samtidig fungerer du som en potet, hvor arbeidsoppgavene ikke bare er definert for deg, men for hele gruppen.

Hana legger til at dette gjør læringskurven bratt og de rutinetunge arbeidsoppgavene blir mindre tung da dette er utviklende for selskapet og de som jobber der. 

Viktig å være realistisk, men optimistisk

Svippin er en mobilapp og innenfor dette markedet er det veldig mange aktører som kjemper om alles oppmerksomhet. Hvordan unngår man å skape et produkt ingen vil ha, skille seg ut i mengden? 

- Det handler om å vise hvorfor du brenner for din ide, og hvorfor noen skal satse på akkurat den. Finne den hemmelige ingrediensen og vise den, sier Hana. 

Hun legger til at det også er en god strategi å være seg selv i prosessen. Det er du som er varemerke i første omgang, og skal skape et rykte og et nettverk for bedriften.

- Et viktig aspekt ved hele gründerprosessen er å vite når man bør skifte fokus og endre strategi for å dekke markedsbehovet - som er i stadig endring. Det er viktig å være klar på at selv om en møter hindringer og det er håpløst akkurat der og da, så bør en ikke gi opp. Vær realistisk, men optimist.

Om Hana og Michelle skal gi noen siste gode råd til studenter som vil starte for seg selv, er det først og fremst å ha tro på at ideen du har er god nok og verdt å satse på. 

- Alle har vi ideer daglig, men de aller fleste forkaster disse og tenker ikke mer på dem. Men bare hopp i det. Ta i bruk skolen og nettverket du har. Det er verre å sitte om noen år å angre på hva du ikke gjorde enn hva du faktisk gjorde. Det verste som kan skje er at ideen feiler, men da sitter du igjen med masse lærdom.