Foto av Kaya Haugland Færøvik.

Tverrfaglig bro mellom industri, entreprenørskap og forskning

Etter fysikkstudiet valgte Kaya Haugland Færøvik (30) å ta en mastergrad i innovasjon og entreprenørskap. Den tverrfaglige utdannelsen har åpnet karrieremuligheter innen både industri og forskning.

Færøvik visste tidlig at det var realfag hun ville studere. Etter en bachelor i fysikk, vurderte hun å gå inn i en master i samme felt. Så oppdaget hun et alternativt masterløp: Innovasjon og entreprenørskap ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Færøvik begynte på dette løpet, sammen med elleve andre ingeniører.

Annerledes verktøyboks

På studiet fikk de en bred innføring i mange ulike kompetansefelt, fra markedsføring, økonomi til innovasjon. På programmet stod også utveksling, internship og caseoppgaver fra det norske næringslivet.

 – Denne masteren ga meg en tverrfaglig utdannelse som er etterspurt i arbeidslivet. Samtlige i mitt kull fikk jobb før vi var ferdige.

Selv fikk Færøvik jobbtilbud etter å ha levert inn CV’en sin på Karrieredagen. Hun ble ansatt som ingeniør hos Schlumberger like etter endt utdanning, hvor hun jobbet med diverse arbeidsoppgaver innenfor laboratorium, verksted, kunder, offshore og design. Den tverrfaglige tankegangen fra studiet fikk hun god bruk for.

– Med denne kombinasjonen av realfag og innovasjon står du ganske bredt. Du kan søke på ingeniørjobber, men også på rådgiving, lederstillinger og mer. Du får en litt annerledes verktøyboks, forteller Færøvik.

Mange karrieremuligheter

Øystein Stavø Høvig er en av koordinatorene av studiet i Innovasjon og Entreprenørskap. De rekrutterer studenter som har en bachelorgrad i ingeniør eller realfag, og legger til rette for at studentene får oppfølging og veiledning gjennom løpet.

– Studentene får faginnsikt i innovasjon og entreprenørskap. Dette gjør dem i stand til å se teknologien i en bredere kontekst, forteller Høvig.

Foto av Øystein Stavø Høvig.

Øystein Stavø Høvig er en av koordinatorene av studiet i Innovasjon og Entreprenørskap.

Høvig informerer videre om at studiet består av en teoretisk og en praktisk del. Studentene går raskt inn i praksisdel andre og tredje semester, hvor det er mulighet for utveksling.

Flere tidligere studenter jobber med innovasjon i etablert virksomhet, alt fra BKK til BIR til kommunen til konsulentselskaper. Så er det noen som starter opp selv og skaper sin egen arbeidsplass.

– Man må teste arbeidsmarkedet

I dag jobber Kaya Færøvik som doktorgradsstipendiat hos Mohnsenteret. Hun forsker på hvordan bedrifter fra oljeindustrien kan gå inn i andre sektorer. At hun skulle ende opp i forskning innenfor innovasjon hadde hun ikke sett for seg da hun begynte på en bachelorgrad i fysikk, men Færøvik trives godt i stipendiatstillingen og roser arbeidsmiljøet på Mohnsenteret.

– Til syvende og sist skal du trivdes med det du gjør. Du har to sider av saken: Du skal trives med arbeidsplassen og kollegaene, og med selve jobben. Hvis summen av de to er høy nok, så er det bra. Det er ikke alltid at man får drømmejobben med engang. En må kanskje prøve ut en jobb en stund eller bytte underveis.

Til nylige utdannede eller studenter som er usikre på karriereveien, har hun følgende råd.

– Det er bare å sende jobbsøknader. Du vet ikke hva du vil jobbe med før du har prøvd det. Du må teste arbeidsmarkedet.

Lurer du på hva du kan bruke utdanningen din til?

Vi har møtt flere tidligere studenter som forteller om sin vei fra studie til arbeid. Flere har gjerne endt opp i en annen jobb enn det de har sett for seg, og alle har gode råd til deg som står foran et karrierevalg.

Jobb og karriere