Studentprosjektene

Utdanning i Bergen skal jobbe for at Bergen skal være den beste storbyen å studere i.  Opplevelsene i studiehverdagen og på studiestedet har betydning for trivselen og gjennomføringsevnen til studentene. Det er derfor avgjørende at det kontinuerlig arbeides med å synliggjøre og utvikle mangfoldet av kultur, arbeidsmuligheter, opplevelser og frivillige tilbud i regionen.

Utdanning i Bergen jobber for at Bergen skal være den beste storbyen å studere i ved å synliggjøre aktivitetstilbud til studentene gjennom Studentbergen, ved å legge til rette for samarbeid mellom våre medlemsinsitusjoner og ved å være en arrangør som tilbyr studenter turer og arrangementer der de kan møtes på tvers av bakgrunn og studiested. Gjennom vårt arbeid ønsker vi også å motvirke ensomhet og styrke samholdet blant studentene i landets beste studieby. 

Arrangementer og turer

Utdanning i Bergen har tradisjon for å organisere en rekke arrangementer og turer for å skape møteplasser mellom norske og internasjonale studenter på tvers av utdanningsinstitusjonene i Bergen. Målet er at arrangementene skal gi studentene spennende opplevelser i Bergen og omegn, og at det skal være mulig å møte nye studenter på arrangementene. 

Tidligere arrangementer og turer inkluderer:

  • Festkonsert i Grieghallen
  • Skjærgårdstur med Starsraad Lehmkuhl
  • Fjord Cruise til Modalen
  • Skiturer til Myrkdalen og Furedalen
  • Filmvisning under BIFF

Studentbergen

Utdanning i Bergen eier og drifter nettsiden Studentbergen. Nettsiden har eksistert i flere år, men ble relansert sammen med de nye nettsidene til Utdanning i Bergen våren 2019. På nettsiden kan studentorganisasjonene i Bergen legge informasjon om organisasjonen og arrangementer for studenter. Målet er at Studentbergen skal være en organisk side som i størst mulig grad driftes av studentmiljøene. 

Det skal være lett å engasjere seg og møte nye mennesker i studentmiljøet i Bergen. Studentbergen skal gi studentene en portal til å oppdage nye studentorganisasjoner og tips om arrangementer som de kan delta på.

Studiebyen Bergen

I tillegg til Studentbergen, har Utdanning i Bergen egne sider om studiebyen Bergen på våre nettsider. Her skal både kommende og nåværende elever kunne finne grunnleggende informasjon om Bergen som studentby. På sidene finnes blant annet informasjon om friluftsområdet, kaféer og steder som tilbyr studentrabatt. 

Ved å samle denne informasjonen på våre nettsider, slipper våre samarbeidspartnere å hente inn og publisere denne informasjonen hver for seg på sine nettsider. Våre informasjonssider skal gjøre det lettere for studentene som kommer til Bergen å få svar på alt de lurer på om studiebyen Bergen.

Semesterstartsmøte

Hvert vårsemester tilrettelegger Utdanning i Bergen for samarbeid på tvers av utdanningsinsitusjonene i Bergen ved å invitere til et felles semesterstartsmøte. Vi inviterer også inn andre relevante samarbeidspartnere til møtet. Målet er å sikre at nye studenter får en trygg semesterstartsuke og en god start på studietiden i Bergen.