Praksis

Mange studenter vil i løpet av studietiden delta på et praksisopphold gjennom studieprogrammet sitt. Det er stor etterspørsel etter praksisplasser. Samtidig er mange bedrifter eller organisasjoner interesserte i å tilby studenter et praksisopphold. Ta kontakt direkte med fagmiljøene om du ønsker å motta en student i praksis eller samarbeide om et internship.