To sykepleiestudenter står ovenfor en annen student som spiller pasient. Studentene øver på hjerte- og lungeredning.

Helse og sosial

Utenom de tradisjonelle medisin-, tannlege- og sykepleiestudiene finnes det mange utdanninger innen helse og sosial i Bergen. Her er en oversikt over utdanninger som spesialiserer seg på forskjellige områder i helsevesenet og i sosialt arbeid.  

Universitetet i Bergen 

Masterstudenter i global helse kan ta et internship i en internasjonal organisasjon eller i en offentlig etat tilknyttet masterprosjektet deres. Studentene har i stor grad ansvar selv for å få skaffe seg en internship-plass. Internshipet varer ett semester. Kontakt: post@igs.uib.no 

Masterstudenter i helse og samfunn som spesialiserer seg i genetisk veiledning kombinerer masterprosjektet med praksis. Kontakt: studie@igs.uib.no 

Masterstudenter i logopedi har to praksisperioder i løpet av studieprogrammet. De har først en observasjonspraksis på 120 timer i 3. semester, og så 240 timer med fordypningspraksis i 4. semester. Praksisarenaer kan være barnehage, skole, kommune, sykehus, PPT og universitet og høgskole. Kontakt: Informasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet

Masterstudenter i musikkterapi har fem praksisperioder i løpet av det femårige masterprogrammet. Timeantall på praksisperiodene varierer fra 60 til 100 timer. Praksisarenaer er ofte sykehjem og forskjellige DPS. Kontakt: post@kmd.uib.no 

To sykepleiestudenter sjekker puls og lytter til lungene til en pasientdukke.
En sykepleiestudent triller en maskin i en sykehuskorridor.

Høgskulen på Vestlandet 

Bachelorstudenter i sosialt arbeid (sosionom) har to praksisperioder i løpet av studieprogrammet. Første året har de 10 uker praksis, og tredje året har de 13 uker praksis. Praksisarenaer er sosialtjensesten i NAV, barnevern, skole, frivillige organisasjoner og andre institusjoner utenfor Bergen. Arbeidsoppgavene i praksisperioden er forvaltningsarbeid og saksbehandling.  Kontakt: fhs-praksis@hvl.no

Bachelorstudenter i tegnspråk og tolking har praksis i løpet av de tre studieårene. Det første studieåret er det kort opphold i et tegnspråklig miljø. Det andre året har de 4 uker praksis, og på tredje året har de 8 uker praksis. Kontakt: praksisFLKIbergen@hvl.no

Bachelorstudenter i vernepleie har tre praksisperioder i løpet av de tre studieårene. Praksisarenaer er i rusomsorg, NAV, psykisk helse, barnevern, eldreomsorg, barnehage, skole og i kommunale bo- og hjemmetjenester. Kontakt: fhs-praksis@hvl.no

Bachelorstudenter i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet har tre praksisperioder i løpet av de tre studieårene. Praksisarenaer er private og offentlige aktører som arbeider med kosthold og fysisk aktivitet. Kontakt: praksisFLKIbergen@hvl.no

Masterstudenter i samfunnsarbeid har praksis på en relevant praksisplass tilknyttet masterprosjektet. Samfunnsarbeidet er tilknyttet forskjellige felt, som områdeløft, bostedsutvikling, lokalsamfunnsutvikling og helsefremmende arbeid. Praksisarenaer er offentlige etater, næringsliv og frivillige organisasjoner. Kontakt: fhs-praksis@hvl.no