Bilde av studenter som jobber

Kommunikasjon og formidling

Ønsker du en student som kan bidra når du skal utvikle en kommunikasjonsplan til bedriften din? Eller kanskje du ønsker noen som kan formidle innhold gjennom nettsiden din eller de sosiale medier? Her er en oversikt over studier og enkeltemner som tilbyr praksis for studenter tilknyttet kommunikasjon og formidling.

Et nettbrett hvor det står
En smarttelefon som viser statistikk over forskjellige liker-klikk og besøk på en profil på sosiale medier

Arbeidslivspraksis for mediestudenter ved UiB er for studenter som går på masterprogrammet i medier og kommunikasjon. Praksisarenaer er i offentlige etater og private virksomheter knyttet til medie- og kommunikasjonsarbeid. Kontakt: studieveileder@svfa.uib.no

Bachelorstudenter på drama og anvendt teater ved HVL har praksis hvert studieår. Praksissteder kan være skoler og andre samfunnsarenaer. Praksisperiodene er på forskjellige lengder i løpet av studiet. Kontakt: praksisFLKIbergen@hvl.no

Interkulturell forståelse i praksis gir studenter på interkulturell forståelse ved NLA Høgskolen praksis gjennom en ukes studietur hvor som helst i Norge knyttet til en flerkulturell arena. Kontakt: post@nla.no

Praksis i arbeidslivet for bachelorstudenter innen arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved UiB er et kommunikasjons- og formidlingsemne innen de nevnte vitenskapene. Studentene blir utplassert i en rekke virksomheter som museum, offentlige kontor og private bedrifter. Praksisperiode er på om lag 200 arbeidstimer. Kontakt: studierettleiar@ahkr.uib.no
 

En smarttelefon med Facebook
En gruppe studenter som ser på en i gruppen som presenterer en tabell på en tavle.

Praktisk informasjonsarbeid er et tverrfaglig emne som er åpent for alle bachelorstudenter ved UiB. De jobber med kommunikasjon og formidling på tvers av faglige bakgrunner, og utplasseres i private virksomheter, offentlige kontor og institusjoner. Praksisperiode er på 75 arbeidstimer. Kontakt: studierettleiar@lle.uib.no

Praksis i sammenliknende politikk er for bachelorstudenter som går på sammenlignende politikk eller europastudium ved UiB. Praksisperioden er på 16 uker i 50% stilling. Praksisarenaer er offentlige etater, private virksomheter og organisasjoner. Kontakt: studieveileder@isp.uib.no

Teologi for en misjonal kirke gir bachelorstudenter i teologi og studenter fra praktisk teologi og ledelse ved NLA Høgskolen mulighet til praksis i en misjonal kirke. Praksisperioden er på minimum 35-40 arbeidstimer. Kontakt: post@nla.no

Yrkesrelatert praksis for masterstudenter i teatervitenskap ved UiB tilbyr en praksisperiode på om lag 200 arbeidstimer innen teaterrelatert virksomhet. Arbeidsoppgaver kan være innen dramaturgi, produsentvirksomhet eller arkiv og formidling. Kontakt: studierettleiar@lle.uib.no