Pedagogiske utdanninger

Ønsker din barnehage eller skole å ta imot praksisstudenter? Her er oversikt over pedagogiske utdanninger i Bergen som tilbyr praksis for studentene.

En skolejente har på seg VR-briller (virtual reality) og maler på et lerrett på et staffelier. En voksen i bakgrunnen tar bilde av jenten og maleriet hennes.
Et bilde av en klasse med skolebarn i forskjellige aldre. Det er en gutt i midten av bildet som rekker opp hånden ivrig.

Lærerutdanninger

Bachelorstudenter i drama og anvendt teater ved HVL har praksis i hvert studieår i løpet av studieprogrammet. Praksisarenaer er barne-, ungdoms- eller videregående skoler, kulturskoler og andre samfunnsarenaer. Kontakt: praksisFLKIbergen@hvl.no

Barnehagelærer-studenter ved NLA Høgskolen har praksis til sammen 100 dager i løpet av det treårige studieprogrammet. Praksisarenaen er barnehager. NLA Høgskolen samarbeider med private og kommunale barnehager i Bergen kommune og omegn. Mer informasjon om søknad om å bli praksisbarnehage tilknyttet NLA finnes på NLA sine nettsider. Kontakt: post@nla.no

Barnehagerlærer-studenter ved HVL har til sammen 100 dager praksis i løpet av det treårige studieprogrammet. Praksisarenaen er barnehager. HVL samarbeider med mange barnehager i og rundt Bergen. Mer informasjon om søknad om å bli praksisbarnehage tilknyttet HVL finnes på HVL sine nettsider. Kontakt: praksisFLKIbergen@hvl.no

Faglærerstudenter i kroppsøving og idrettsfag ved HVL har praksis i totalt 14 uker i løpet av det treårige studieprogrammet. Praksisarenaer er grunnskole og videregående skole, spesialpedagogiske virksomheter og i det frivillige idrettslivet. Kontakt: praksisFLKIbergen@hvl.no

Faglærerstudenter i musikk ved HVL har til sammen 70 dager praksis i løpet av det treårige studieprogrammet. Praksisarenaer er i barnehage, grunnskole, videregående skole, folkehøyskole og andre arenaer knyttet til kulturelt arbeid med barn, unge og voksne. Kontakt: praksisFLKIbergen@hvl.no

Grunnskolelærer-studenter 1.-7.trinn og 5.-10. trinn ved HVL har praksis i totalt 115 dager i løpet av det femårige studieprogrammet. Praksisarenaer er barne- og ungdomsskoler. Kontakt: praksisFLKIbergen@hvl.no

Grunnskolelærer-studenter 1.-7. trinn og 5.-10.trinn ved NLA Høgskolen har praksis i totalt 23 uker i løpet av det femårige studieprogrammet. Praksisarenaer er barne- og ungdomsskoler. Kontakt: post@nla.no

Lektorstudenter i fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk, tysk) ved UiB har praksis totalt 100 dager i løpet av det femårige studieprogrammet. Praksisperioden varer alt fra noen dager til flere uker av gangen. Praksisarenaene er ungdomsskoler og videregående skoler. Kontakt: laererpraksis@uib.no

Lektorstudenter i historie eller religion ved UiB har praksis totalt 100 dager i løpet av det femårige studieprogrammet. Praksisperioden varer alt fra noen dager til flere uker av gangen. Praksisarenaene er ungdomsskoler og videregående skoler. Kontakt: laererpraksis@uib.no

Lektorstudenter i naturvitenskap og matematikk ved UiB har praksis totalt 100 dager i løpet av det femårige studieprogrammet. Praksisperioden varer alt fra noen dager til flere uker av gangen. Praksisarenaene er ungdomsskoler og videregående skoler. Kontakt: laererpraksis@uib.no

Lektorstudenter i nordisk språk og litteratur ved UiB har praksis totalt 100 dager i løpet av det femårige studieprogrammet. Praksisperioden varer alt fra noen dager til flere uker av gangen. Praksisarenaene er ungdomsskoler og videregående skoler. Kontakt: laererpraksis@uib.no

En ung mann i fotballdrakt skal til og hive fotballen ut på banen igjen. I bakgrunnen står medspillerne klare til å ta i mot ballen.
Forskjellige leker i et rom i en barnehage. Bokstaver i tre-materiale og Play-Doh er stilt opp på et bord.

Praktisk-pedagogisk utdanning

Studenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved UiB har til sammen 60 dager med praksis i løpet av det ettårige studieprogrammet. Praksisarenaer er ungdomsskole og videregående skole. Kontakt: laererpraksis@uib.no

Studenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design ved UiB har til sammen 60 dager med praksis i løpet av det ettårige studieprogrammet. Praksisarenaer er kulturskole, grunnskole, videregående skole og ensemble. Kontakt: laererpraksis@uib.no

Studenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnere og designere ved UiB har til sammen 60 dager praksis i løpet av det ettårige studieprogrammet. Praksisarenaer er kulturskole, museum, folkehøyskole, grunnskole og videregående skole. Kontakt: laererpraksis@uib.no

Pedagogikk og spesialpedagogikk

Bachelorstudenter i spesialpedagogikk ved UiB har to uker med observasjonspraksis i løpet av det treårige studieprogrammet. Praksisarenaer barnehage og grunnskole. Kontakt: studieveileder.psyfa@uib.no

Masterstudenter i logopedi ved UiB har til sammen 360 timer praksis i løpet av det toårige studieprogrammet. Praksis innebærer både observasjon og eget logopedisk arbeid under veiledning. Kontakt: studieveileder.psyfa@uib.no

Unge skolebarn har dansetime i et moderne klasserom med TV-skjermer og prosjektor. De hopper og klapper hendene sammen over hodet.

Bildet er tatt i et laboratorium. En hånd med hanske på heller lilla veske ut fra et målebeger og ned i et glass.