En student presenterer informasjon fra post-it-lapper som henger på tavlen. En gruppe studenter sitter ved bordet foran tavlen og følger med.

Markedsføring og ledelse

Det er mange studieprogram innen markedsføring og ledelse som gir studenter mulighet for praksis eller internships i Bergen.

Handelshøyskolen BI

Bachelorstudenter i eiendomsmegling kan ta internship på høsten på 3. studieår. Studentene jobber i en valgfri bedrift på deltid. Praksisperioden er på 240 arbeidstimer fordelt på 15 uker.

Bachelorstudenter i entreprenørskap kan ta internship på høsten på 3. studieår. Studentene jobber i en valgfri bedrift på deltid. Praksisperioden er på 240 arbeidstimer fordelt på 15 uker.

Bachelorstudenter i markedsføringsledelse kan ta internship på høsten på 3. studieår. Studentene jobber i en valgfri bedrift på deltid. Praksisperioden er på 240 arbeidstimer fordelt på 15 uker.

Bachelorstudenter i retail management kan ta internship på høsten på 3. studieår. Studentene jobber i en valgfri bedrift på deltid. Praksisperioden er på 240 arbeidstimer fordelt på 15 uker.

Kontakt: experiential.learning@bi.no

Høyskolen Kristiania

Bachelorstudenter i HR og personalledelse ved Høyskolen Kristiania har praksis i en bedrift i et helt semester på andre året i studiet. Studenten veksler mellom fag og veiledning på skolen og å være ute i bedrift.    

Bachelorstudenter i markedsføring og merkevareledelse ved Høyskolen Kristiania har praksis i en bedrift i et helt semester på andre året i studiet. Studenten veksler mellom fag og veiledning på skolen og å være ute i bedrift.  

Bachelorstudenter i markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania har praksis i en bedrift i et helt semester på andre året i studiet. Studenten veksler mellom fag og veiledning på skolen og å være ute i bedrift.

Bachelorstudenter i hotelledelse ved Høyskolen Kristiania har praksis i en bedrift i et helt semester på andre året i studiet. Studenten veksler mellom fag og veiledning på skolen og å være ute i bedrift.

Kontakt: praksis@kristiania.no

Høgskulen på Vestlandet

Masterstudenter i innovasjon og ledelse kan ta internship i både nye og etablerte virksomheter i Bergensregionen i 2. eller 3. semester.

Kontakt: post@hvl.no

NLA Høgskolen

Teologi for en misjonal kirke gir studenter i praktisk teologi og ledelse mulighet til praksis i en misjonal kirke i løpet av studiet. Praksisperioden er på minimum 35-40 arbeidstimer.

Kontakt: post@nla.no