En mann i verneutstyr står og inspiserer en t-bane-tunnel.

Naturvitenskap og ingeniør

Ønsker du en praksisstudent som tar en naturvitenskaplig utdanning eller ingeniørutdanning? Her finner du oversikt over alle studieprogrammene som tilbyr praksis for studenter fra Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.

Overblikksbilde av en PC som står på en rotete pult.
En tom byggeplass med rør og diverse materialer som ligger klart til bruk.

Naturvitenskapelige utdanninger 

Bachelorstudenter i biologi ved UiB kan få praksis gjennom emnet yrkespraksis i biologi. Praksisarenaer er offentlige etater og næringslivet. Kontakt: studie@bio.uib.no 

Lektorstudenter i naturvitenskap og matematikk har praksis totalt 100 dager i løpet av det femårige studieprogrammet. Praksisperioden varer fra noen dager til flere uker av gangen. Praksisarenaene er ungdomsskoler og videregående skoler. Kontakt: laererpraksis@uib.no 

En person som står og ser på et stort akvarium.
Oversiktsbilde over en industri- og arbeidsplass.

Sivilingeniørutdanninger ved Universitetet i Bergen 

Sivilingeniørstudenter i energi får mulighet til praksis gjennom emnet ENERGI240. Geofysisk institutt har ansvar for utplasseringen og skaffer praksisplasser til studentene på emnet. Praksisperioden er på mist 120 timer i utplasseringen. Praksisarenaer er i bedrifter og institusjoner tilknyttet energiressurser og -bruk. Kontakt: energi-siving@uib.no 

Sivilingeniørstudenter i havbruk og sjømat får mulighet til praksis flere ganger i løpet av studieprogrammet. Institutt for biovitenskap er ansvarlig for studieprogrammet, og kan tilby praksisplasser hos partnere i sjømatklyngen. Studentene har ansvar for å skaffe seg praksisplasser selv, og kan derfor også være i andre bedrifter og institusjoner tilknyttet havbruk og sjømat. Kontakt: studie@bio.uib.no

Sivilingeniørstudenter i havteknologi får mulighet til praksis gjennom emnet HTEK102. Institutt for fysikk og teknologi har ansvar for utplasseringen og skaffer praksisplasser til studentene på emnet. Praksisperioden er på ca. 200 arbeidstimer i løpet av tredje semester. Praksisarenaer er bedrifter og forskningsinstitusjoner som arbeider innen miljøovervåkning, fiske-/havbruksteknologi, mineralutvinning og olje og gass. Kontakt: studie.htek@uib.no

Sivilingeniørstudenter i medisinsk teknologi er ute i praksis flere ganger i løpet av studieprogrammet. Praksisarenaer er sykehussektoren, farmasøytisk industri og annen teknologisk industri. Kontakt: studie.mtek@uib.no 

En person som ser på en dataskjerm.
En vanndemning i vinterlandskap.

Ingeniørutdanninger ved Høgskulen på Vestlandet 

Bachelorstudenter i byggingeniør som spesialiserer seg i prosjekt- og byggledelse har 6 uker praksis det siste året på studieprogrammet. Studentene skriver ofte bacheloroppgave tilknyttet bedriften som studenten har vært utplassert i. Kontakt: post@hvl.no

Bachelorstudenter i dataingeniør kan velge å ha praksisperiode i en lokal bedrift på det siste året i studieprogrammet. Der skal studenten aktivt delta i de daglige arbeidsoppgavene til bedriften. Kontakt: post@hvl.no

Bachelorstudenter i havteknologi kan ta praksis i bedrift som valgfag gjennom emnet MAS136. Praksisperioden er på om lag 270 arbeidstimer i det 5. semesteret på bachelorprogrammet. Studenten finner egen praksisplass selv. Kontakt: post@hvl.no

Bachelorstudenter i informasjonsteknologi kan ta praksis i en lokal bedrift i løpet av 3. studieår. Kontakt: post@hvl.no