Praksissamarbeid i høyere utdanning

Hvordan kan din bedrift få utplassert en praksisstudent? Hvilke studiesteder og studieprogram tilbyr praksis, internships og arbeidslivserfaringer?

Det er mange fordeler med å tilby praksisplass til en student i din virksomhet. Studenter kan bidra med helt fersk kunnskap om den nyeste forskningen på feltet og de kan bidra med nyskaping. 

I den kommende arbeidsrelevansmeldingen oppfordrer Kunnskapsdepartementet til et tettere samarbeid mellom arbeidslivet og universiteter og høyskoler. Utdanning i Bergen har derfor laget en oversikt over studieprogram og enkeltemner som tilbyr praksis for studenter på de forskjellige utdanningsinstitusjonene i Bergen. Her kan din virksomhet finne fram til hvem dere skal kontakte for å samarbeide om en praksisavtale.

Praksissamarbeid med generalistutdanninger

Det er vanlig å skille mellom generalist- og profesjonsutdanning i høyere utdanning. Profesjonsutdanningene er knyttet til ett spesifikt yrke, og har som regel praksis innarbeidet som en obligatorisk del av studiet. Generalistutdanningene gir en bred kompetanse som kan brukes på tvers av forskjellige sektorer. Mens noen generalistutdanninger har lange tradisjoner for utplassering eller internships, er det andre som ikke har hatt samme tradisjon for å tilby praksis eller arbeidslivserfaringer underveis i studieløpet.

Det er et mål for alle utdanningsinstitusjonene i Bergen å tilby alle studenter en relevant arbeidslivserfaring i løpet av studietiden. Derfor tilbyr studiestedene en rekke forskjellige emner som gir studentene relevante praksismuligheter. På praksissidene til Utdanning i Bergen kan du lete etter praksisemner som passer med det fagområdet du jobber innefor.

Universitetet i Bergen

UiB driver utdanning og forskning innen humanistiske fag, juss, matematiske og naturvitenskapelige fag, medisin og odontologi, psykologi, samfunnsvitenskapelige fag og innen kunst, musikk og design.

Høgskulen på Vestlandet

HVL driver utdanning og forskning innen helse- og sosialfag, idrett, friluftsliv og folkehelse, ingeniør- og maritime fag, natur- og samfunnsfag, økonomi og ledelse, og tilbyr lærer- og musikkutdanninger.

Norges Handelshøyskole

NHH er en vitenskapelig høyskole innen økonomisk-administrative fag.

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en vitenskapelig høyskole som i Bergen driver utdanning og forskning innen sykepleie. VID tilbyr også videreutdanning innen helsefag.

NLA Høgskolen

NLA arbeider innen historie, religion og idèfag, pedagogiske fag, samfunnsfag og psykologi, og tilbyr lærer- og lektorutdanninger.

Handelshøyskolen BI

BI Bergen tilbyr blant annet utdanninger innen økonomiske fag, ledelse, entreprenørskap, markedsføring, eiendomsmekling, forretningsjuss og varehandel.

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania har studieprogram innen markedsføring, merkevare og salg, service, hotell og reiseliv, design, ledelse og administrasjon, HR, personalledelse og organisasjonspsykologi, og innen økonomi og innovasjon.