Studenter om studievalg

Vi har intervjuet studenter fra ulike studiesteder om deres valg av studiested og utdanning.