Fagskolen i Hordaland

Fagskolen i Hordaland tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning og er en av landets største fagskoler.

Fagskolen i Hordaland tilbyr utdanninger både på heltids- og deltidsutdanninger fordelt på 6 ulike studiesteder i regionen. Opptaksgrunnlaget til høyere yrkesfaglig utdanning er fagbrev, yrkesutdanning fra videregående eller relevant realkompetanse på minst 5 år.

Studenttall: 

Ca. 1100

Fagområder

Tekniske utdanninger
Petroleumtekniske utdanninger
Maritime utdanninger
Helsefaglige utdanninger
Arboristutdanning
Lokal matkultur

Studiesteder

Bergen
Austevoll
Hjeltnes i Hardanger
Voss
Stord