Fagskulen Vestland

Fagskulen Vestland tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning og er en av landets største fagskoler.

Fagskulen Vestland tilbyr utdanninger både på heltids- og deltidsutdanninger fordelt på 7 ulike studiesteder i regionen. Opptaksgrunnlaget til høyere yrkesfaglig utdanning er fagbrev, yrkesutdanning fra videregående eller relevant realkompetanse på minst 5 år. 1. januar 2022 ble Fagskolen i Hordaland og Fagskolen i Sogn og Fjordane slått sammen til Fagskulen Vestland.  

Studenttall: 

Ca. 1700

Fagområder

Tekniske utdanninger
Petroleumtekniske utdanninger
Maritime utdanninger
Helsefaglige utdanninger
Arboristutdanning
Lokal matkultur

Studiesteder

  • Bergen 
  • Austevoll
  • Hjeltnes i Hardanger
  • Voss
  • Stord
  • Førde
  • Måløy