Museplass

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder.

Universitetet i Bergen (UiB) tilbyr en rekke bachelor, masterprogram og profesjonsstudier. Med med sine 18000 studenter og vel 3 600 ansatte et mellomstort europeisk universitet. 

Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre. De fleste avdelingene ligger på Nygårdshøyden i sentrum, mens de medisinske og odontologiske studiene foregår på Haukeland, i tilknytning til Haukeland universitetssjukehus.

Antall studenter

  • Ca. 18000

Avdelinger/fakultet