Campus Haraldsplass

VID Vitenskapelige Høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en privat høgskole med tilbud innen sykepleie.

VID vitenskapelige høgskole tilbyr over 50 forskjellige studietilbud fordelt på tre forskjellige fakulteter i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø. VID har to studiesteder i Bergen: Betanien i Fyllingsdalen og Haraldsplass i Ulriksdal. I Bergen tilbys studier innen sykepleie.

Studenttall 

  • Ca. 500 sykepleierstudenter
  • Ca. 350 studenter i videreutdanninger

Bachelor

  • Bachelor i sykepleie

Videreutdanninger over 2 år

  • Akuttmedisinsk sykepleie
  • Avansert gerontologi
  • Kreftsykepleie
  • Legevaktsykepleie
  • Palliativ Sykepleie
  • Veiledning

Videreutdanninger over 1 år

  • Mindfulness