Studieorientering i Sogn og Fjordane

 

 

Foto: Jarle Nystuen


Velkommen til påmelding for Studieorientering i Sogn & Fjordane. Turneen organiseres av Utdanning i Bergen på vegne av Universitetet i Bergen.

Påmelding gjøres i skjema nederst på siden. 

Selv om dato passer, ber vi om at alle melder seg på via skjema. Sjekk at alle felt er riktig utfylt før du trykker send. Dersom du ikke mottar epost etter innsendt skjema, vennligst ta kontakt med utdanningibergen@uib.no

 

FORSLAG TIL TURNEPLAN 
Uke     Dato Skole Sted Antall elever
2 8. januar Sygna og Høyanger Balestrand         83
2 9. januar Sogndal Sogndal 150 
2 10. januar Årdal Årdal 70 
2 11. januar Hafstad, Mo & Øyrane, Sunnfjord FHS Førde ca 300 
2 12. januar Dale Dale i Sunnfjord 60 
2 13. januar (OBS: Lørdag)      Nordfjord FHS  Nordfjordeid 130 
3 15. januar Flora Florø 125 
3 16. januar Firda Sandane 100 
3 17. januar Måløy + Eid vgs og Fjordane FHS (dagen deles mellom skolene)                      Måløy og Nordfjordeid        140
3 18. januar Stryn Stryn  50 
3 19. januar  Volda  Volda  200 

PÅMELDINGSSKJEMA (Fungerer ikke i Explorer)

Påmeldingsfrist 20. september

  • Vi bekrefter at datoforslag passer *

  • Utstyr tilgjengelig i klasserom

Prosjektor er sterkt ønskelig i alle rom. Lyd er en fordel, da noen viser film. Studenten er selv ansvarlig for å stille med PC, men det ønskes likevel kartlagt om det finnes PC på de ulike rommene, men kun dersom det ikke betyr mye ekstraarbeid. 

Kontaktpersoner

Ansvarlig institusjon

Universitetet i Bergen
v/Kjartan Melheim

55 88 85 56

Praktisk organisering

Stina Aadland Jensen

55 58 90 43

Turneleder