Stilling ledig: Webredaktør for Utdanning i Bergen

Ved Utdanning i Bergen er det ledig en fast stilling som webredaktør. Vi leter etter en dyktig og grundig kollega med bred erfaring fra arbeid med nettsider. Du vil ha ansvar for utviklingen av våre nettsider og skal jobbe analytisk og strategisk for å nå målgruppene våre. Du er opptatt av brukeropplevelse og brukeradferd og er dreven i bruk av analyseverktøy for å identifisere endrings- og utviklingsbehov. Du blir en del av et spennende og dyktig miljø på fem faste medarbeidere, flere timelønnede studentmedarbeidere og et nettverk av fagpersoner ved medlemsinstitusjonene. 

Se hele utlysningen og søk stillingen på jobbnorge.no. Søknadsfristen er 17. oktober 2021. Stillingen er knyttet til Avdeling for studieadministrasjon, campus Bergen, kontoradresse Thormøhlensgate 51.

Sentral arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Lede arbeidet med å videreutvikle våre nettsider, kravspesifisering, bestilling og samarbeid med eksterne leverandører og Utdanning i Bergens medlemmer
 • Overvåke og analysere bruken av nettsidene og, på bakgrunn av det, identifisere endrings- og utviklingsbehov
 • Publisere, drifte og koordinere innholdet som produseres til sidene
 • Produsere innhold (video, foto, artikler) til Utdanning i Bergens nettsider og SOME-kanaler
 • Annonsering og optimalisering av innhold i ulike kanaler
 • Saksforberedelse for møter og prosjektgrupper

Andre arbeidsoppgaver knyttet til Utdanning i Bergens satsningsområder kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

Søkere må ha
 • Høyere utdanning på minst bachelornivå, fortrinnsvis master
 • Dokumentert erfaring og kompetanse på høyt nivå tilpasset funksjonene i stillingen
 • Erfaring med publisering på nett og bruk av publiseringsverktøy, fortrinnsvis som webredaktør
 • Erfaring med utvikling av nettsider, gjerne i samarbeid med leverandør
 • Praktisk erfaring med kommunikasjonsarbeid og -kanaler og kunnskap om hvordan kanalvalg og budskap tilpasses ulike målgrupper
 • Kunnskap om og erfaring fra prosjektarbeid og utviklingsprosesser, gjerne fra rollen som
 • prosjektleder
 • Erfaring med Google Analytics og SEO
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Videre er det ønskelig med

 • Erfaring fra å jobbe i en nettverksorganisasjon eller på vegne av mange ulike oppdragsgivere
 • Kjennskap til og erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • Erfaring med UX-design
 • Erfaring fra bruk av verktøy som Photoshop, InDesign og Premiere Pro
 • Erfaring med filming og videoredigering
 • I vurderingen vil søkerens personlige egenskaper bli vektlagt

Vi søker deg som:

 • Er språksikker, grundig og kvalitetsbevisst
 • Er strukturert, systematisk, selvgående og løsningsorientert
 • Har god rolle- og prosessforståelse
 • Er fleksibel og trives med å jobbe både selvstendig og sammen med andre
 • Har gode evner til kommunikasjon, samhandling og kan bygge tillit og gode relasjoner internt og ekstern

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på de personlige egenskapene som er nødvendige for stillingen.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingen som rådgiver er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1424.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen? 

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på utlysningen som ligger på jobbnorge.no.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved Utdanning i Bergen eller Høgskulen på Vestlandet.

Generell informasjon

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 

Kontaktperson ved Utdanning i Bergen

Leder for Utdanning i Bergen, Michelle Ingrid Greene, 
michelle@utdanningibergen.no, tlf: 55 58 76 37 / 970 43 204

Dette er Utdanning i Bergen

Utdanning i Bergen arbeider for å synliggjøre og styrke Bergen som studieby.

Vi er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI, NLA Høgskolen, Høyskolen Kristiania, VID vitenskapelige høgskole, Fagskolen i Hordaland, Sammen, Bergen kommune, og Vestland fylkeskommune.

Sekretariatsfunksjonen til Utdanning i Bergen er lagt til Høgskulen på Vestlandet.

Mer informasjon om Utdanning i Bergen og våre hovedprosjekter finnes på www.utdanningibergen.no, www.studentbergen.no, www.studybergen.com og www.opendag.no.