Om Utdanning i Bergen

Utdanning i Bergen er en nettverksorganisasjon som styrker samhandlingen mellom utdanningsinstitusjoner, samfunnet og arbeidslivet i Bergensområdet. Gjennom informasjonsutveksling, idémyldring og felles aktiviteter, skal medlemmene i samarbeidet jobbe for at Bergen skal være den beste storbyen å studere i.

Styret

 • Elisabeth Anfinsen Seim, Direktør - Campus Bergen, Handelshøyskolen BI (Styreleder)
 • Anne-Grethe Naustdal, Prorektor for utdanning, Høgskulen på Vestlandet
 • Pinar Heggernes, Prorektor for utdanning og digitalisering, Universitetet i Bergen
 • Stig Tenold, Prorektor utdanning, Norges Handelshøyskole
 • Amund Langøy, Prorektor for utdanning, NLA Høgskolen
 • Aleksander Sivertsen, Direktør – Campus Bergen Høyskolen Kristiania
 • Helene Lund, Prorektor for utdanning, VID vitenskapelige høgskole
 • Torbjørn Mjelstad, Rektor, Fagskulen Vestland
 • Per Kristian Knutsen, Administrerende direktør, Sammen, Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Richard Taule, Seksjonssjef - Byrådsleders avdeling, Bergen kommune
 • Bjørn Lyngedal, Avdelingsdirektør opplæring og kompetanse, Opplæringsavdelinga Vestland fylkeskommune

Kontakt

Besøksadresse: Thormøhlens Gate 51, 5006 Bergen
E-post: hei@utdanningibergen.no
Telefon: 55 58 76 37

Administrasjon

Michelle Ingrid Greene
Daglig leder
michelle@utdanningibergen.no
Telefon: 55 58 76 37 / 97 04 32 04

Malin Olivia Dahlberg
Kommunikasjonsrådgiver
malin@utdanningibergen.no
Telefon: 55 58 78 91

Stina Aadland Jensen
Koordinator
stina@utdanningibergen.no
Telefon: 55 58 78 24

Jørgen Thune Johnsen
Webredaktør
jorgen@utdanningibergen.no
Telefon: 55 58 75 00

Lovise Øybekk Ueland
Fagkontakt for skole
lovise@utdanningibergen.no
Telefon: 55 58 78 41

Medlemsorganisasjoner

Satsingsområder

Utdanning i Bergens satsingsområder bygger på visjonen om at Bergen skal være den beste storbyen å studere i. Innenfor de ulike prosjektene jobber vi tett med mange aktører både i og utenfor Utdanning i Bergen-samarbeidet. 

Strategi 2017 – 2022

Hovedmål

Utdanning i Bergen skal synliggjøre og styrke Bergen som studieby og koble studie- og arbeidsmulighetene i regionen.

Delmål

Utdanning i Bergen skal styrke rekrutteringen av motiverte studenter.

Utdanning i Bergen skal jobbe for at Bergen skal være den beste storbyen å studere i.

Utdanning i Bergen skal jobbe for at nyutdannede kandidater er attraktive for samfunns-og arbeidslivet i regionen.

Last ned strategi (pdf)