Om Utdanning i Bergen

Utdanning i Bergen er en nettverksorganisasjon som styrker samhandlingen mellom utdanningsinstitusjoner, samfunnet og arbeidslivet i Bergensområdet. Gjennom informasjonsutveksling, idémyldring og felles aktiviteter, skal medlemmene i samarbeidet jobbe for at Bergen skal være den beste storbyen å studere i.

Styret

 • Direktør - Campus Bergen, Handelshøyskolen BI (Styreleder)
 • Prorektor for utdanning, Høgskulen på Vestlandet
 • Viserektor for utdanning, Universitetet i Bergen
 • Prorektor utdanning, Norges Handelshøyskole
 • Rektor, NLA Høgskolen
 • Prorektor utdanning, Høyskolen Kristiania
 • Direktør avdeling fagstøtte, VID vitenskapelige høgskole
 • Rektor, Fagskulen Vestland
 • Administrerende direktør, Sammen, Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Kommunaldirektør, Bergen kommune
 • Fylkesdirektør Vestland fylkeskommune, Opplæringsavdelinga.

Medlemsorganisasjoner

Kontakt

Besøksadresse: Thormøhlens Gate 51, 5006 Bergen
E-post: hei@utdanningibergen.no
Telefon: 55 58 90 37

Satsingsområder

Utdanning i Bergens satsingsområder bygger på visjonen om at Bergen skal være den beste storbyen å studere i. Innenfor de ulike prosjektene jobber vi tett med mange aktører både i og utenfor Utdanning i Bergen-samarbeidet. 

Strategi 2017 – 2022

Hovedmål

Utdanning i Bergen skal synliggjøre og styrke Bergen som studieby og koble studie- og arbeidsmulighetene i regionen.

Delmål

Utdanning i Bergen skal styrke rekrutteringen av motiverte studenter.

Utdanning i Bergen skal jobbe for at Bergen skal være den beste storbyen å studere i.

Utdanning i Bergen skal jobbe for at nyutdannede kandidater er attraktive for samfunns-og arbeidslivet i regionen.

Last ned strategi (pdf)