Om oss

Utdanning i Bergen er et felles initiativ som styrker samhandlingen mellom utdanningsinstitusjoner, samfunnet og arbeidslivet i regionen. Gjennom møter, informasjonsutveksling, diskusjoner, idémyldring, samt koordinering av felles aktiviteter, skal medlemmene sammen styrke arbeidet med rekruttering av studenter og jobbe for at nyutdannede velger å bli værende i regionen.

Styret

 • Prorektor for utdanning, Høgskulen på Vestlandet (Styreleder)
 • Viserektor for utdanning, Universitetet i Bergen
 • Prorektor utdanning, Norges Handelshøyskole
 • Direktør - Campus Bergen, Handelshøyskolen BI
 • Rektor, NLA Høgskolen
 • Prorektor utdanning, Høyskolen Kristiania
 • Direktør avdeling fagstøtte, VID vitenskapelige høgskole
 • Administrerende direktør, Sammen, Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Administrerende direktør, Bergen Næringsråd
 • Kommunaldirektør, Bergen kommune
 • Fylkesdirektør Hordaland fylkeskommune, Opplæringsavdelinga.

Medlemsorganisasjoner

Kontakt

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5, 5007 Bergen
E-post: utdanningibergen@uib.no
Telefon: 55 58 90 37

Strategi, 2017 – 2022

Hovedmål

Utdanning i Bergen skal synliggjøre og styrke Bergen som studieby og koble studie- og arbeidsmulighetene i regionen.

Delmål

Utdanning i Bergen skal styrke rekrutteringen av motiverte studenter.

Utdanning i Bergen skal jobbe for at Bergen skal være den beste storbyen å studere i.

Utdanning i Bergen skal jobbe for at nyutdannede kandidater er attraktive for samfunns-og arbeidslivet i regionen.

Last ned strategi (pdf)