Studentbudsjett

Å sette opp budsjett er for ferske studenter, både nytt og ukjent.

Mange spørsmål melder seg. Hvordan fordeler jeg pengene for å god kontroll over økonomien? Vi har snakket med Solveig Engen og Stina Mysen, som er rådgivere for Økonomiformidlingen. Her kommer noen råd og litt veiledning til hvordan du setter opp et budsjett og hva du bør tenke på.

Vi tok en prat med rådgiverene Solveig Engen (t.v) og Stina Mysen (t.h) i Økonomiformidlingen.

Utgangspunktet

– Når man skal lage et budsjett som student, kan det være nyttig å ta utgangspunkt i SIFOs referansebudsjett, forteller rådgiverne.

–SIFO, eller Statens institutt for forbruksforskning, lager hvert år et referansebudsjett med utgangspunkt i oppdaterte prismålinger. For en kvinnelig student mellom 20-30 år vil dette referansebudsjettet se slik ut:

Skjermdump fra OsloMet sine budsjettsider.

Referansebudsjett

Rådgiverne i Økonomiformidlingen forteller videre om hvorfor det kan være lurt å lage et referansebudsjett med relevante utgifter.

– Referansebudsjettet er ment for å vise hva det koster å leve på et akseptabelt forbruksnivå for det aktuelle husholdet.

De opplyser også om at noen referansebudsjetter kan ha høyere kostnader enn hva mange studenter bruker i måneden. Spesielt om referansebudsjettet har et høyere aldersspenn, vil budsjettet trolig ha for eksempel høyere matpost. En student på nærmere 30 vil trolig ha høyere utgifter enn en 20-åring, på grunn av oppsparte midler til en mer behagelig livsstil.  Men dette er selvsagt bare en referanse, du kan selv tilpasse budsjettet for din situasjon og utgifter.

– På OsloMet sine nettsider kan man legge inn ulike forutsetninger og få et referansebudsjett som er relevant for din husholdning. 

Boligleien

Solveig og Stina trekker frem bolig som en usikker faktor i budsjettet. De aller fleste har boligutgifter mellom 4500 og 7000. Er boligprisen høy, er det ikke sikkert man klarer seg med bare studielånet. Da må man enten revurdere boligsituasjonen eller få seg en jobb ved siden av studiene.

– Dette er grunnen til at mange studenter ser seg nødt til å ta en deltidsjobb eller få støtte hjemmefra, forteller rådgiverne.

Fordel lånebeløpet fra Lånekassen

Et annet tema rådgiverne trekker frem, er hvordan man skal fordele pengene utover.

– Et relevant tips å trekke inn for studenter som ønsker å sette opp et budsjett, er å fordele lånebeløpet fra lånekassen. Man mottar et høyere beløp den første måneden av semesteret, og det kan være lurt å fordele noe av det ekstra beløpet utover de resterende månedene. Det er ikke alltid man behøver hele dette beløpet den første måneden.

Økonomiformidlingen
Hvem: Igangsatt av studenter, med utspring fra Norges Handelshøyskole (NHH). Rådgivere har minst ett års økonomiutdanning.
Hva: Baserer seg på frivillighet og kan tilby gratis, taushetsbelagt rådgivning til privatpersoner (i næringsvirksomheter). Kan svare på spørsmål om alt fra lån til pensjon og kan hjelpe deg sette opp budsjett.
Hvor: Lille Markeveien 13, 5005 Bergen eller www.okonomiformidlingen.no 

Her kan du laste ned et Excel-ark med forslag til hvordan du kan føre regnskap på egne utgifter og inntekter.