Sandviksfjellet sett fra Nordnes. Foto.

Sandviksfjellet

Sandviksfjellet (417 moh.) ligger i Sandviken nordøst for sentrum.

Fra Sandviksfjellet kan du nyte utsikten mot sentrum, Sandviken og Byfjorden. Sandviksfjellet er også et fint utgangspunkt for videre turer på de sentrale Byfjellene. Det mest kjente punktet er Sandviksfløyen, like ved toppen av Stoltzekleiven der det er satt opp en pil (fløy) - et godt synlig landemerke.

Turveier til Sandviksfjellet

Stoltzekleiven

Er kjent og fryktet for sine nesten 800 trappetrinn opp, og er en populær treningsløype. 

Skredderdalen

En lettere utgave av Stoltzekleiven. Litt småklatring må en regne med i de bratteste partiene. Fra Fjellveien tar det ca 30-45 minutter opp til Sandviksfløyen.

Fra Sandviken Sykehus (Munkebotn)

Fra Munkebotn går det en tursti langs eggen av fjellet. Første del er asfaltert, men det går over til grusstier etter hvert. Ved enden av den asfalterte veien tar du til høyre opp en bratt grusvei mot Sandviksfjellet. Fin og utfordrende tur. Estimert tid ca 30-40 minutter. 

Turveier fra Sandviksfjellet

Fra Sandviksfløyen ved toppen av Stoltzekleiven er det skiltet til turstier videre til fjellryggen Kvitebjørnen og til Rundemanen. Det er også fine turveier på grus fra Sandviksfjellet til Fløyen. En kan en også gå mot Øyjorden eller Eidsvåg i Åsane på enkel vei. En passerer Langevannet, som har fine rasteplasser og mulighet for bading. Herfra kan du velge å gå til Øyjorden og ned mot NHH eller videre mot Eidsvåg.